Видавнича діяльність:

 1. 5 публікацій педагогів на освітніх електронних сайтах.
 2. 3 публікації педагогів у фахових виданнях.
 3. 2 статті у матеріалах (збірниках тез) Всеукраїнської  науково-практичної конференції «Університет і школа: перспективи співпраці» і Всеукраїнського науково-практичного семінару «Сучасний стан, проблеми та перспективи географічної науки в Україні».
 4. 23 сертифікати за участь у всеукраїнських вебінарах.
 5. Впровадження навчання математики з використанням мультимедійної дошки в кабінеті математики (зав. кабінетом Т.Дзюра).
 6. Запровадження використання 3D-ручки на уроках математики та організація роботи математичного гуртка з використанням  3D-ручки.
 7. Реалізовано програму факультативу «Екологія рідного міста», оформлено матеріали учнів (екологічні проекти).
 8. Перемога команди колегіантів у ХІ відкритому регіональному фестивалі-конкурсі з економіки і підприємництва  «Мої знання сьогодні – мій капітал завтра» (ІІ місце).
 9.  ІІ місце у Всеукраїнській краєзнавчій експедиції «Моя Батьківщина – Україна».
 10. Створено 2 авторських відеоролика для мультимедійного проекту «Цікава наука» (вчитель В. Шевчук ).
 11.  У рамках міжпредметного «Тижня наук» вчителями кафедри було проведено ряд заходів: відкриті уроки і позакласні заходи, заняття гуртків і факультативів.

Безымянный

У нинішніх умовах особлива увага зосереджується на мисленні сучасної людини, категорії, що вивчається всіма людинознавчими галузями науки, серед яких виокремлюється педагогічна антропологія, що ґрунтується на синтезі знань про людину. Вона є методологічним підґрунтям педагогіки як практично-орієнтованої науки. У посібнику зібрані матеріали дослідно-експериментальної роботи педагогів Рівненського НВК «Колегіум», експериментального навчального закладу Всеукраїнського рівня (Наказ МОН України № 40 від19.01.2011р.), які допоможуть вчителям спрямувати падагонічну діяльність на реалізацію природо відповідного розвитку дитини, оптимізувати процес «учіння», а також формувати універсальне мислення сучасної людини, спрямоване на розуміння законів світу (педагогічна антропологія) та визначення власної місії (педагогічна акмеологія).

234

Збірка містить розроблені науково-методичною радою НВК «Колегіум» положення, які регламентують діяльність методичних структур та підрозділів,що дозволяє чітко розподілити функціональні обов’язки для оптимізації дослідно-експериментальної роботи в умовах навчально-виховного закладу.

 

Про експеримент Рівненського НВК «Колегіум»

знає вся Україна

Модель інноваційного загальноосвітнього закладу А.Воротеляк, С.Карпенчук Київ Шкільний світ, «Завуч» №2 (440), січень 2011
«Працюємо в умовах експерименту» у журналі А.Воротеляк, С.Карпенчук Рівне «Нова педагогічна думка» №3 , вересень 2011
Працюємо в умовах експерименту А.Воротеляк Київ Шкільний світ, «Директор школи» №46 (670), грудень 2011
Вчимося й учімо мислити С.Карпенчук Рівне РДГУ 2010
Коопероване навчання О.Присяжнюк Київ Шкільний світ, «Директор школи № 1, січень 2012р.
Педагогічні інновації – вимога часу О.Присяжнюк Київ Шкільний світ, «Директор школи № 2, січень 2012р.
   Концепція

 

дослідно-експериментальної роботи Рівненського НВК «Колегіум»

А.Воротеляк, С.Карпенчук Рівне Обереги 2013
 «Синтетичне мислення. Науково-практичний семінар»

 

 

А.Воротеляк Київ Шкільний світ, «Завуч» № 1, січень 2014 р.
«Нормативне забезпечення науково-методичної роботи» А.Воротеляк Київ Шкільний світ, «Завуч» № 2, лютий 2014 р
 Реалізація основних принципів педагогіки Монтессорі на заняттях факультативу «Інтелектика» Н.Руденко Варшава Autokreacja innowacyjna w procesie wychowawczym 2014
Активізація пізнавальних інтересів та творчого потенціалу учнів в умовах акмеологічного простору уроку математики. Р.Зуєва Київ, Вид. «Плеяди»

 

 

“Відкритий урок: розробки, технології, досвід” http://osvita.ua/school/lessons_summary/edu_technology/43310/ жовтень, 2014

 

Відзнака видавництва «Шкільний світ»

Біологія у світі казок. Інтегративний підхід як основний чинник формування цілісного мислення учня. Л.Максимчук Київ, Вид. «Плеяди» “Відкритий урок: розробки, технології, досвід” http://osvita.ua/school/lessons_summary/edu_technology/43316/ Грудень, 2014

 

 

Відзнака видавництва «Шкільний світ»

Формування мислительної сфери учнів в умовах акмеологічного простору уроку німецької мови. З досвіду роботи.

 

 

А.Воротеляк Київ,

 

Форум педагогічних ідей

“Відкритий урок: розробки, технології, досвід”

 

http://osvita.ua/school/lessons_summary/edu_technology/43148/

Грудень, 2014

 

 

Відзнака видавництва «Шкільний світ»

Інноваційні підходи до розвитку творчих здібностей учнів на уроках української мови та літератури . Л.Рудюк Київ, Вид. «Плеяди Журнал “Відкритий урок: розробки, технології, досвід” Грудень, №12/2014
Організація науково-дослідницької роботи учнів . http://osvita.ua/school/lessons_summary/edu_technology/43419/ Л.Рудюк Київ, Вид. «Плеяди “Відкритий урок: розробки, технології, досвід” Січень, №01/2015.
Розробка уроку  української мови для 5 класу з теми «Лист. Адреса» Г.Кравчук Київ, Вид. «Плеяди “Відкритий урок: розробки, технології, досвід” http://osvita.ua/school/lessons_summary/mova/43536/ Грудень, №12/2014
Формування цілісного уявлення про світову культуру в мовах акмеологічного простору уроку художньо-естетичного циклу А.Опришко

 

Л.Тивончук

Київ, Вид. «Плеяди “Відкритий урок: розробки, технології, досвід” http://osvita.ua/school/lessons_summary/edu_technology/43653/ Грудень 2014

 

 

Відзнака видавництва

Формування комунікативної особистості в умовах акмеологічного простору уроку словесності О.Мороз Київ, Вид. «Плеяди “Відкритий урок: розробки, технології, досвід” http://osvita.ua/school/lessons_summary/edu_technology/43793/ 2014

 

Відзнака видавництва

Науково-методична робота з учителями, яка сприяє розвитку мислення А.Воротеляк Київ, вид. Шкільний світ ж. «Школа» 2014

 

№8

Модель інноваційного навчального закладу «Акме-школа»

 

журналі

С.Карпенчук, А.Воротеляк Київ, Вид. «Плеяди “Відкритий урок: розробки, технології, досвід” http://osvita.ua/school/lessons_summary/administration/43810/

 

 

2015

 

№01/2015.

 

Відзнака видавництва

Перейти до панелі інструментів