Педагогічна рада

«Реалізація принципів компетентнісного навчання та формування ключових компетентностей на уроках українськї мови та літератури. Моніторинг навчальної діяльності учнів з української мови та літератури»

Дата проведення: 02.02.2021 року.

Мета педагогічної ради: 

ознайомлення педагогічного колективу із принципами компетентнісного навчання, досвідом роботи учителів-словесників із формування ключових компетентностей на уроках української мови та літератури; підвищення професійної компетентності вчителів  з метою впровадження компетентнісного підходу на уроках; визначення перспективи роботи педагогічного колективу з формування в учнів ключових  компетентностей.

Завдання педради:

  1. оцінити діяльність учителів української мови та літератури щодо формування в учнів ключових компетентностей, окреслити сильні й слабкі місця в освітній практиці, ресурси поліпшення ситуації;
  2.  мотивувати творчу рефлексію, дискусії у колективі щодо пошуку перспективних педагогічних технологій формування та розвитку в учнів ключових компетентностей;
  3. розвивати навички  роботи в групах, особистої участі у визначенні тактики діяльності закладу щодо формування ключових компетентностей учнів;
  4. проаналізувати рівень навчальної діяльності учнів 5-11 класів з української мови та літератури.

План проведення

1. Обґрунтування вибору теми, презентація мети, завдань, очікуваних результатів педагогічної ради, узгодження регламенту засідання педагогічної ради.

Директор Рівненського НВК «Колегіум» Куделя П.І.

2. Доповідь «Сучасний компетентнісний урок української мови та літератури».

Заступник директора Попович П.М.

3.Співдоповідь «Компетентнісний підхід у викладанні української мови в початковій школі».

Заступник директора Чабанюк Т.В.

4. Робота у  групах. Методична лабораторія учителів української мови та літератури «Формуємо ключові компетентності» ( презентація наробок).

5. Результати анкетування «Ставлення учнів до вивчення української мови та літератури».

                                                                                  Практичний психолог Яковлева К.В.

6. Моніторинг навчальної діяльності учнів з української мови та літератури. Представлення результатів моніторингу.

                                                                                  Заступник директора Попович П.М.

7. Презентація  проєкту рішення педради.

8. Підбиття підсумків роботи педагогічної ради. Прийняття рішення.


РІШЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ РАДИ

  1. Продовжити реалізацію компетентнісного підходу та наскрізних змістових ліній у практичній діяльності учителів української мови та літератури закладу як необхідної умови створення ефетивного освітнього мовного середовища та формування ключових компетентностей.

                                                                                     Постійно.

  • Вважати рівень викладання української мови та літератури  достатнім.
  • Голові методичного об’єднання учителів суспільно-гуманітарних дисциплін,  учителів початкових класів:

3.1Розглянути на засіданні методичного об’єднання питан­ня класифікації, доцільності та ефек­тивності використання методів, при­йомів, форм роботи, характерних для планування компетентнісного уроку.

                                                                            Впродовж навчального року.

3.2Активізувати видавничу діяльність у напрямку пропагування компетентнісного підходу з подальшим представленням результатів у методичних посібниках, методичних розробках на ярмарку педагогічної майстерності.

                                                                                   Постійно.

4.Учителям української мови та літератури, учителів, що викладають українську мову в початкових класах:

4.1 Упроваджувати в освітній процес продуктивні, інтерактивні методи навчання та розвитку учнів.

                                                                                   Постійно.

4.1 Активно залучати учнів закладу до участі в роботі МАН, в предметних олімпіадах, різноманітних конкурсах мовного, мовно-літературного, культурно-мистецького спрямування.

                                                                                      Впродовж навчального року.

4.2 Модернізувати форми і методи роботи з обдарованими дітьми, стимулювати їх творчий розвиток, розробити комплекс заходів, для учнів, які виявляють успіхи у вивченні української мови та літератури, з метою залучення їх до участі в предметних олімпіадах, конкурсах.

                                                                             Впродовж навчального року.

            4.3 Дотримуватися вимог сучасного компетентнісного уроку, посилювати

            мотиваційну основу навчання  при викладанні уроків української мови та літератури.

                                                                                                  Постійно.

            4.4 Під час підготовки домашніх завдань враховувати принцип диференціації,

            урізноманітнювати форми домашніх завдань з урахуванням компетентнісної

            складової, дотримуватися вимог щодо обсягу домашнього завдання.

                                                                                                  Постійно.

            4.5Забезпечити диференціацію та індивідуалізацію навчання, що має виявлятися

            у варіативності навчального змісту, використанні системи диференційованих за

            рівнем складності й відповідності пізнавальним інтересам і потребам

            учнів навчальних завдань.

                                                                                  Впродовж навчального року.

           4.6 Активно використовувати на уроках української мови та літератури

            компетентнісно орієнтовані завдання.

                                                                                  Постійно.

          4.7 Систематично працювати над підвищенням фахового рівня та самоосвітою

           через участь у майстер-класах, тренінгах, вебінарах.

                                                        Впродовж навчального року.

         4.8 Здійснювати освітній процес із урахуванням результатів моніторингових

        досліджень, розробити плани корекційних заходів з української мови та літератури на         ІІ семестр 2020-2021 н.р.

Перейти до панелі інструментів