Доповідь директора НВК «Колегіум» Куделі П.і.

Основна діяльність Рівненського НВК «Колегіум» в 2016-2017 навчальному році була спрямована на створення умов для реалізації державної політики у сфері освіти згідно із  ст.53 Конституції України, Законів України «Про освіту»,  «Про загальну середню освіту», Закону України № 2442–VІ «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу», «Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти», «Державного стандарту початкової освіти»,  «Положення про загальноосвітній навчальний заклад», власного Статуту та інших нормативних документів, що не суперечать законодавству України в галузі освіти.

На кожному ступені навчання педагогічним колективом школи забезпечується реалізація  державних  стандартів, здійснюється  теоретична і практична підготовка з  предметів навчального плану з метою максимального розвитку інтелекту, загальної культури, творчих можливостей, фізичного й морального здоров’я учнів.

Успішність проходження кожного рівня й виконання його освітніх завдань гарантується НВК «Колегіум» тільки за умови усвідомленого і добровільного дотримання всіх норм і правил шкільного життя, активної співпраці з батьками, відкритістю навчального процесу.

У  2016–2017 навчальному році Рівненський НВК «Колегіум» був забезпечений штатними педагогічними працівниками на 100%, працювало  59 педагогічних працівників,  із них – чотири сумісники.    18 педагогічних працівників  пройшли курсову підготовку в  РОІППО,  13  –  чергову атестацію.

У 2016–2017 навчальному році управління закладом було спрямовано на здійснення державної політики в галузі освіти, збереження кількісних і якісних параметрів мережі, створення належних умов для навчання і виховання учнів, удосконалення змісту навчально-виховного процесу, впровадження нових освітніх технологій, розвиток здібностей дітей і підлітків.

Підвищення якості та ефективності внутрішньошкільного управління та контролю забезпечувалося документами планування роботи: перспективним, річним, робочим навчальним, місячним та тижневим планами.

Створити цілісну систему інформаційно-аналітичного забезпечення допомагала наявна   комп’ютерна мережа та достатній рівень комп’ютерної грамотності педагогічних працівників.

Принцип доцільності й оперативності прийняття управлінських рішень адміністрації базувався на аналітичних даних та моніторингових дослідженнях   отриманих у ході систематичного внутрішньошкільного контролю.

Адміністрацією  постійно проводились консультації та спільний розгляд  питань із такими структурними підрозділами закладу, як Рада НВК «Колегіум»,  піклувальна рада, профспілковий комітет, методична рада, громадська рада.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12.04.2000 року № 646 «Про затвердження Інструкції з обліку дітей та підлітків шкільного віку», розпоряджень голови облдержадміністрації від 23 червня 2000 року N 325 «Про заходи щодо проведення обліку дітей і підлітків шкільного віку» та від 27.05.2002 року N 291 «Про додаткові заходи щодо проведення обліку дітей і підлітків шкільного віку» уповноваженими працівниками НВК «Колегіум» складено списки дітей, яким до 1 вересня 2015 року виповнилось 5 років (20 чол.), і дітей та підлітків, яким на 1 вересня 2015 року виповнилось 6-18 років (248).

З мікрорайону навчалися в 2015-2016 навчальному році в НВК «Колегіум» 70 чол.

На 5 вересня 2016 року в НВК «Колегіум» навчалося у 28 класах 756 учнів, з них школа І ступеня – 12 класів та 354 учнів, у 5-9 класах – 13 класів та 351 учнів. У 10-11-х класах 56 учнів навчалися за програмами філологічного та фізико-математичного профілів.

Упродовж навчального року відбувався рух учнів. Вибуло 11 учнів, прибуло  16.

На 01.09.2017 року передбачається функціонування 27 класів з 781 учнями, які навчатимуться в першу зміну та 4 групи продовженого дня.

 

Аналіз рівня навчальних досягнень за 2016-17 н.р.

 

Важливим засобом підвищення якості та ефективності навчання є педагогічно обґрунтована система обліку знань, умінь і навичок учнів. Об’єктивне оцінювання навчальних досягнень учнів сприяє їхній активній пізнавальній діяльності, а також допомагає вчителю вирішувати цілий ряд завдань навчання і виховання школярів. У процесі навчання, перевірки знань, умінь і навичок педагогічний колектив НВК «Колегіум» ставив перед собою наступні дидактичні завдання:

– систематичний і планомірний контроль протягом процесу навчання;

– стимулювання учнів до навчальної діяльності;

– виявлення недоліків в організації і методиці проведення навчального процессу та оцінювання;

– навчання учнів учитися самостійно.

У 2016/2017н.р. продовжено моніторингове дослідження щодо визначення якості освіти в закладі. Одним із важливих напрямів цього є дослідження рівня навчальних досягнень учнів. У НВК діє чітка система збору та аналізу такої інформації. Класні керівники, класоводи складають наприкінці І та ІІ семестрів і навчального року моніторингову картку успішності учнів класу за результатами досягнень із навчальних предметів (за допогою «електронного щоденника») Аналізуючи цю інформацію, особливу увагу вчителі зосереджують не лише на дітях, які мають найвищий освітній рівень та найнижчий, а й на так званій «золотій середині». Цифри й факти змушують педагогічний колектив закладу шукати шляхи підвищення рівня якості освіти. Моніторинг дає змогу  аналізувати академічні результати успішності учнів, контролювати рівень педагогічної діяльності, прогнозувати кінцеві рівні навчальних досягнень учнів та прогнозувати плани успішного навчання дітей. Так, опрацювавши дані за останні роки було виявлено позитивні зміни рівня інтелектуального розвитку учнів з високим рівнем навчальних досягнень ( т.1)

Т1 Рівень   навчальних   досягнень   учнів  2016-17н .р.
клас К-т учнів на початок                     терміну прибуло вибуло кількісь учнів на                                                 кінець терміну 10 – 12 7 – 12 4 – 12 1 – 12 10 – 12 ( є 7-9 з 1 або                        2 предметів) 7 – 12 ( є 4-6 з 1 або                                   2 предметів) 4 – 12 ( є 1-3 з 1 або                            2 предметів) не атестовані коефіцієнт                                   результативності коефіцієнт якості
32 1 0 33 5 14 13 1 0 2 0 0 57% 42%
29 2 1 30 9 19 2 0 1 0 0 0 73% 71%
17 4 2 19 1 8 10 0 0 1 0 0 51% 32%
33 0 0 33 1 18 14 0 0 8 0 0 53% 38%
31 0 0 31 4 12 15 0 0 5 0 0 55% 38%
28 0 1 27 6 11 10 0 0 4 0 0 62% 48%
28 2 0 30 3 13 13 1 0 1 0 0 54% 38%
28 1 2 27 2 9 13 3 0 0 0 0 48% 29%
19 0 0 19 0 3 14 2 0 1 0 0 38% 10%
17 0 2 15 0 7 5 3 0 1 0 0 45% 30%
22 1 0 23 0 4 18 1 0 2 0 0 40% 11%
18 0 0 18 1 4 8 5 0 2 0 0 40% 20%
24 0 1 23 3 7 13 0 0 3 0 0 53% 33%
21 0 0 21 1 10 10 0 0 1 0 0 52% 35%
10 30 1 0 31 3 13 13 2 0 3 0 0 53% 37%
11 26 1 0 27 6 19 3 0 0 0 0 0 71% 67%
16-17 403 13 9 407 45 171 174 18 1 34 0 0 54% 38%
16-17         11,1% 42,0% 42,8% 4,4%            
15-16       383 23 182 154 24         52% 36%
15-16         6,0% 47,5% 40,2% 6,3%            
14-15       380 25 169 165 21         52% 35%
14-15         6,6% 44,5% 43,4% 5,5%            

 

 

 

 

 

 

 

Рівень навчальних досягнень учнів 1-4 класів за  2016-2017 н.р.

клас К-т учнів на початок терміну прибуло вибуло кількісь учнів на кінець терміну 10 – 12 7 – 12 4 – 12 1 – 12 10 – 12 ( є 7-9 з 1 або 2 предметів) 7 – 12 ( є 4-6 з 1 або 2 предметів) 4 – 12 ( є 1-3 з 1 або 2 предметів) не атестовані коефіцієнт      результативності коефіцієнт якості
32 0 0 32 0% 0% 0
30 0 0 30 0% 0% 0
30 0 0 30 0% 0% 0
34 0 0 34 14 19 1 0 2 0 0 0 78% 77% 30
34 0 0 34 9 20 4 1 5 2 1 0 69% 64% 31
33 0 1 32 6 18 8 0 2 6 0 0 64% 55% 32
30 1 1 30 10 12 8 0 2 7 0 0 69% 59% 28
30 0 0 30 3 14 13 0 6 11 0 0 55% 40% 20
32 1 0 33 6 14 13 0 1 12 0 0 60% 45% 24
28 0 0 28 13 15 0 0 3 0 0 0 81% 81% 28
18 1 0 19 3 6 10 0 1 10 0 0 55% 36% 27
22 0 0 22 6 12 4 0 4 3 0 0 69% 62% 25
всього 353 354 245
2016-2017 353 354 70 130 61 1 26 51 1 0 72% 63%
24% 53% 22% 1% 15% 18% 1%
2015-2016 347 58 130 55 2 36 43 2 0 66% 58%
24% 53% 22% 1% 15% 18% 1%
2014-15
2013-14 265 54 140 67 5 41 31 4 0
4% 35% 56% 5% 3% 16% 6%
2012-13 262 47 141 63 11 24 39 11 0 62% 52%
18% 54% 63% 11% 24% 39% 11%
2011-12 270 56 119 93 2 29 61 2 0 61% 49%
21% 44% 34% 1% 11% 23% 1%

 

 

 

У відсотковому розрахунку  кількість відмінників збільшилась від 6% до 11 % за останніх три роки, а учнів з початковим рівнем знань зменшилась від 5,5% до 4,4 %.

За проведеним аналізом результатів ДПА у 2016-2017 н.р. встановлено, що більшість учнів 9-х класів закладу володіють навчальним матеріалом на високому та достатньому рівні. Про об’єктивність оцінювання свідчить відсутня чи незначна розбіжність між річним оцінюванням та результатами\

 

ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ.

Особливістю ДПА  для всіх випускників 11 класу у 2016-2017 н.р. стало проведення її у формі ЗНО. Результати навчальних досягнень випускників, отримані закладом від Українського центру оцінювання якості освіти, свідчать про серйозну підготовку більшості учнів та сумлінну роботу вчителя української мови Рудюк Л.В., вчителя математики Присяжнюк О.Б., вчителя історії Куделі П.І., вчителя фізики Шевчука В.П. щодо підготовки до ЗНО та ДПА. Більшість одинадцятикласників підтвердили свої річні оцінки або одержали результати з розбіжністю в один бал, але у декількох учнів є розбіжність у 3-4 бали. Два претенденти на золоту медаль не підтвердили свої знання і отримали з ДПА оцінки нижчі за 9 балів. Все це свідчить про необхідність об’єктивнішого підходу щодо оцінювання навчальних досягнень та серйознішого ставлення до підготовки до ЗНО всіх учасників навчально-виховного процесу. У зв’язку з цим класні керівники мають провести роз’яснювальну роботу серед учнів та батьків щодо даної проблеми та спонукати їх до відповідальної підготовки до ДПА та ЗНО. А вчителі-предметники у процесі роботи повинні реалізувати всі можливості щодо якісної підготовки учнів до ЗНО та об’єктивного оцінювання навчальних досягнень.

Результати успішності учнів 5-х класів в порівнянні її з рівнем у початковій школі знизились. Певною мірою це викликано процесами адаптації п’ятикласників до школи ІІ ступеня. Серед 5-х класів найнижчий  показник якості у 5-в класі (32%), а  у 5-б він становить 71%. Низькою є успішність у 8-а (10%) і 8-в (11%) класах.  Аналіз освітньої діяльності за минулий рік показує, що колектив не втрачає стабільно високих позицій у всіх напрямках навчально- виховної роботи. За підсумками навчального року:

 • всі 318 учнів 5-8, 10 класів переведено до наступного класу;
 • 34 учні — нагороджено Похвальними листами «За високі досягнення в навчанні»;
 • 62 учні закінчили 9 клас, 5 учнів отримали свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою;
 • 27 учнів закінчили 11 клас, Пашко Олеся та Тригубець Яна нагороджені золотою медаллю «За високі досягнення у навчанні» .

Аналіз якості навчальних досягнень учнів за останні 3 рокіи свідчить про системну роботу вчителів закладу з формування компетентностей учнів, розвитку їхніх здібностей та інтересів. Враховуючи зазначене, перед педагогічним колективом залишаються незмінними завдання підвищення якості знань учнів:

 • через покращення якості навчально-виховного процесу;
 • використання сучасних педагогічних технологій під час проведення уроків,
 • залучення ІКТ, мережі Internet;
 • підвищення мотивації навчання з боку учнів, батьків;
 • підготовка учнів до участі в зовнішньому незалежному оцінюванні.

Результативність роботи з обдарованими дітьми

 

Залишилася стабільною результативність участі учнів   НВК «Колегіум» у Всеукраїнських олімпіадах із базових дисциплін. У 2016-2017 н.р. учні закладу взяли участь у ІІ етапі 13 предметних Всеукраїнських олімпіад та здобули 21 призове місця, що становить 44% переможців від числа учасників.

Слід зазначити, що учениця 7А класу Бусь Олександра стала переможцем у 4-х предметних олімпіадах, учень 9 класу Заремба Андрій та учень 10 класу Котовський Богдан,  вибороли перемогу в олімпіадах з 3-х предметів, а  учениця 9 класу Легка Тетяна – в олімпіадах з 2-х предметів.  У порівнянні з минулим навчальним роком збільшилася результативність участі колегіантів у ІІ етапі Всеукраїнських олімпіад з англійської мови (з 2-х до 4-х осіб), з української мови та літератури (з 1 до 3-х), з хімії (з 3-х до 4-х), з німецької мови (з 0 до 1). Проте спостерігається зменшення кількості переможців ІІ етапу з математики, географії (з 2-х до 1), історії (з 3-х до 2-х), фізики (з 6 до 3-х).

За підсумками ІІ етапу Всеукраїнських олімпіад відзначено високу результативність роботи наступних педагогів НВК  «Колегіум»: вчителя хімії Курносікової Л.І. (4 призери ІІ етапу), вчителя фізики Шевчука В.П. (3 призери ІІ етапу), вчителя української мови та літератури Рудюк Л.В. (3 призери ІІ етапу), вчителя англійської мови Кастровської (2 призери ІІ етапу). По 1 призеру ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади підготували вчителі НВК «Колегіум» Хойна Н.В., Насікайло І.О., Зуєва Р.Т., Куделя П.І., Закусілова О.М., Кремньов С.Ю., Глушенкова Л.В., Фесун О.В., Тарасенкова Ю.М.

У березні колегіанти 5-6 класів брали участь у міській олімпіаді «КРОК» з української мови та літератури та математики. Переможцями з української мови стали Дідушок Христина (вчитель Мороз О.К.), Герус Дмитро (вчитель Пашко І.О.), з математики Пастухов Іван, Блішун Єгор (вчитель Дзюра Т.В.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результативність участі колегіантів

у ІІ етапі Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін у 2016-2017 навчальному році

 

Учень Предмет Клас Результат вчитель
1 Каменецька Олександра Романівна Англійська мова 8 ІІІ Фесун Олена Вікторівна
2 Бурак Ангеліна Вікторівна Англійська мова 9 ІІ Насікайло Ірина Олександрівна
3 Котовський Богдан Вікторович Англійська мова 10 ІІІ Кастровська Людмила Тимофіївна
4 Андрощук Юрій Борисович Англійська мова 11 ІІІ Кастровська Людмила Тимофіївна
5 Пашко Олеся Віталіївна Астрономія 11 Шевчук Віталій Павлович
6 Котовський Богдан Вікторович Астрономія 10 Шевчук Віталій Павлович
7 Букатін Владислав Сергійович Астрономія

 

10 Шевчук Віталій Павлович
8 Заремба Андрій Миколайович Астрономія

 

9 Шевчук Віталій Павлович
9 Легка Тетяна Володимирівна Географія 9 ІІ Хойна Наталія Василівна
10 Якубович Владислава Юріївна Географія 10 Хойна Наталія Василівна
11 Литвиненко Олексій Русланович інформатика 8 Герасимчук Наталія Валеріївна
12 Бакун Микола Андрійович інформатика 10 Герасимчук Наталія Валеріївна
13 Герасимчук Дар’я Василівна Інформаційні технології 7 Герасимчук Наталія Валеріївна
14 Котовський Богдан Вікторович Інформаційні технології 10 Герасимчук Наталія Валеріївна
15 Присяжний Олександр Сергійович Інформаційні технології 11 Герасимчук Наталія Валеріївна
16 Коломійчук Данило Олегович Історія 8 Буденкова Ольга Терентіївна
17 Заремба Андрій Миколайович Історія 9 ІІІ Закусілова Ольга Михайлівна
18 Позняковська Дарія Олександрівна Історія 10 ІІІ Куделя Петро Іванович
19 Присяжний Олександр Сергійович Історія 11 Куделя Петро Іванович
20 Герус Дмитро Володимирович математика 6 Зуєва Руслана Тимофіївна
21 Бусь Олександра Юріївна математика 7 І Зуєва Руслана Тимофіївна
22 Дзюра Роман Юрійович математика 8 Демчук Тетяна Володмирівна
23 Заремба Андрій Миколайович математика 9 Дзюра Тетяна Володмирівна
24 Букатін Владислав Сергійович математика 10 Демчук Тетяна Володмирівна
25 Присяжний Олександр Сергійович математика 11 Дзюра Тетяна Володмирівна
26 Пилипчук Арсен Німецька мова 8 Тарасенкова Юлія Миколаївна
27 Бурик Вікторія Німецька мова 9 ІІІ Тарасенкова Юлія Миколаївна
28 Легка Тетяна Трудове навчання 9 ІІІ Глушенкова Людмила Василівна
29 Заремба Андрій Миколайович Трудове навчання 9 ІІ Кремньов Станіслав Юрійович
30 Легка Тетяна Володимирівна правознавство 9 Палей Ольга Григорівна
31 Крищук Діана Миколаївна правознавство 10 Палей Ольга Григорівна
32 Позняковська Дарія Олександрівна правознавство 10 Палей Ольга Григорівна
33 Снігур Анастасія Анатоліївна Українська мова та література 7 ІІ Рудюк Лариса Володимирівна
34 Бусь Олександра Юріївна Українська мова та література 7 ІІ Рудюк Лариса Володимирівна
34 Малиновська Катерина Сергіївна Українська мова та література 8 Каменяка Марія Миколаївна
36 Бурик Вікторія Владиславівна Українська мова та література 9 Рудюк Лариса Володимирівна
37 Позняковська Дарія Олександрівна Українська мова та література 10 Мороз Ольга Кіндратівна
38 Владимирова Анна-Марія Сергіївна Українська мова та література 11 ІІІ Рудюк Лариса Володимирівна
39 Бусь Олександра Юріївна фізика 7 ІІ Шевчук Віталій Павлович
40 Лук’янчук Максим Валерійович фізика 7 Шевчук Віталій Павлович
41 Пилипчук Арсен Олександрович фізика 8 Боровець Наталія Юріївна
42 Бурик Вікторія Владиславівна фізика 9 Шевчук Віталій Павлович
43 Котовський Богдан Вікторович фізика 10 ІІІ Шевчук Віталій Павлович
44 Орленко Андрій  Вікторович фізика 11 ІІІ Шевчук Віталій Павлович
45 Бусь Олександра Юріївна хімія 7 І Курносікова Людмила Іванівна
46 Пилипчук Арсен Олександрович хімія 8 ІІІ Курносікова Людмила Іванівна
47 Заремба Андрій Миколайович хімія 9 ІІІ Курносікова Людмила Іванівна
48 Котовський Богдан Петрович хімія 10 ІІІ Курносікова Людмила Іванівна

 

Результати участі колегіантів у Всеукраїнських олімпіадах з базових дисциплін

 

Етап 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017
ІІ 15 20 25 23 22 21
ІІІ 4 5 3 0 0 0
ІV 1 1 1 0 0 0

 

Стабільною залишається результативність участі учнів НВК «Колегіум» у конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт Малої академії наук

У І етапі конкурсі-захисту науково-дослідницьких робіт МАН взяло участь 54  учнів закладу (на 8 більше у порівнянні із минулим роком), з них 25 стали переможцями що становить 46 % від кількості учасників,   у секціях «Фізика та астрономія» – 4 переможці , «Історія, релігієзнавство» – 4,  «Мистецтвознавство, літературознавство, педагогіка» – 10, «Екологія» – 2, «Англійська мова» – 1, «Правознавство» – 4.

У ІІ етапі конкурсі-захисту науково-дослідницьких робіт МАН взяло участь 17 учнів закладу (на 1 учень більше, ніж у минулому році), з них 9 стали переможцями, виборовши 10 призових місць, 2 з яких – І місце, що становить 58% переможців від кількості учасників (у минулому році результативність становила 94%), у секціях «Фізика та астрономія» – 1 переможець, «Історія» – 1, «Мистецтвознавство, літературознавство, педагогіка» – 2, «Інформаційна безпека» – 1, «Українська мова та література» – 3,  «Зарубіжна література» – 1, «Науки про Землю» – 1.

Систематично високі результати щодо підготовки колегіантів до захисту наукових робіт у МАН демонструють наступні педагоги: Опришко А.О. (5 переможців І етапу, 1 – ІІ етапу), Шевчук В.П. (4 переможців І та 1 – ІІ етапу), Закусілова О.М. (7 переможців І етапу), Табакова О.В. (1 переможець ІІ етапу), Воротеляк А.В. (2 переможці І та 1 – ІІ етапу), Рудюк Л.В. (1 переможець І етапу, 3  – ІІ етапу), Куделя П.І. (2 переможці І етапу, 1 переможець ІІ етапу), Хойна Н.В. – (1 переможець І етапу).

Пашко Олеся посіла ІІІ місце на ІІІ етапі конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіть МАН у секції «Космічні дослідження».

Результативність участі колегіантів у І етапі

конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН у 2016-2017 навчальному році

 

Учень Клас Секція Вчитель Результат
1 Владимирова Анна-Марія 11 педагогіка Опришко А.О. І
2 Вітрук Дмитро 11 педагогіка Воротеляк А.В. ІІ
3 Левчук Анна 11 педагогіка Воротеляк А.В. ІІІ
4 Муха Валерія 10 мистецтвознавство Опришко А.О. ІІ
5 Курмаш Анна 10 мистецтвознавство Опришко А.О. ІІ
6 Харковська Катерина 10 мистецтвознавство Опришко А.О. ІІ
7 Сабадаш Анна 11 мистецтвознавство Рудюк Л.В. ІІ
8 Петрович Олена 11 мистецтвознавство Опришко А.О. ІІІ
9 Прончук Аліна 10 мистецтвознавство Закусілова О.М. ІІІ
10 Мінакова Олеся 9 мистецтвознавство Опришко А.О. ІІІ
11 Андрощук Юрій 11 Історія України Куделя П.І. ІІ
12 Загиней Антон 11 Історія України Куделя П.І. ІІІ
13 Бартова Дарія 10 Англійська мова Кастровська Л.Т. ІІІ
14 Котяй Ілля 9 правознавство Закусілова О.М. ІІІ
15 Бугайчук Катерина 10 правознавство Закусілова О.М. ІІ
16 Волчецька Дарія 10 правознавство Закусілова О.М. ІІ
17 Левосюк Діана 10 правознавство Закусілова О.М. ІІІ
18 Позняковська Дарія 10 Всесвітня історія Закусілова О.М. І
19 Святий Олег 9 релігієзнавство Закусілова О.М. ІІІ
20 Легка Тетяна 9 екологія ІІ
21 Легка Тетяна 9 Охорона довкілля ІІ
22 Орленко Андрій 11 Експериментальна фізика Шевчук В.П. ІІІ
23 Котовський Богдан 10 Експериментальна фізика Шевчук В.П. ІІ
24 Заремба Андрій 9 Теоретична фізика Шевчук В.П. ІІІ
24 Букатін Влад 10 Теоретична фізика Шевчук В.П. ІІІ
25 Якубович Владислава 10 Географія Хойна Н.В. ІІ

 

Результативність участі колегіантів у

 ІІ етапі конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН

 

Учень Клас Секція Вчитель Результат
1 Владимирова Анна-Марія 11 педагогіка Опришко А.О. ІІІ
2 Пашко Олеся 11 Аерофізика та космічні дослідження Шевчук В.П. І
3 Левчук Анна 11 педагогіка Воротеляк А.В. ІІ
4 Андрощук Юрій 11 Всесвітня історія Куделя П.І. І
5 Невірковець Юлія 11 Українська література Рудюк Л.В. ІІІ
6 Бурик Вікторія 9 Українська мова Рудюк Л.В. ІІІ
7 Легка Тетяна 9 Українська мова Рудюк Л.В. ІІІ
8 Легка Тетяна 9 Агрономія ІІІ
9 Тригубець Яна 11 Зарубіжна література Табакова О.В. ІІ
10 Присяжний Олександр 11 Інформаційна безпека Герасимчук Н.В. ІІ

 

Результативність участі колегіантів у

 ІІІ етапі конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН

 

Учень Клас Секція Вчитель Результат
1 Пашко Олеся 11 Аерофізика та космічні дослідження Шевчук В.П. ІІІ
2 Андрощук Юрій 11 Всесвітн історія Куделя П.І. учасник

 

Порівняльна таблиця результативності участі колегіантів

у конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт МАН

  2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017
І 12 10 21 26 22 30
ІІ 11 7 10 12 16 10
ІІІ 2 0 1 0 2 1

 

Науково-методична робота

Методична робота в НВК «Колегіум» носила системний характер, проводилась із дотриманням тематичної єдності та оптимального співвідношення колективних та індивідуальних форм роботи.

Із метою зростання фахової майстерності вчителів, підвищення професійного рівня молодих спеціалістів, творчого вирішення педагогічних завдань і проблем колегіуму, скоординованості дій учителів-предметників була організована робота предметних кафедр.

Успішному виконанню  завдань сприяло ефективне використання ІКТ  в управлінській діяльності, вдосконалення роботи з мережевими технологіями зі збору табличної інформації, злагоджена робота усіх методичних підструктур.

Рівненський НВК «Колегіум» є експериментальним навчальним закладом всеукраїнського рівня з тем: «Психолого-педагогічні засади формування синтетичного типу мислення вчителя та учня в умовах реалізації інноваційної моделі навчального закладу «Акме-школа» (Наказ МОН України № 40 від 19.01.2011р) та «Варіативні моделі комп’ютерно-орієнтованого середовища навчання предметів природничо-математичного циклу в загальноосвітньому навчальному закладі» (Наказ МОН України №88 від 15.02.2016р). Відповідно до програм дослідно-експериментальної роботи у 2016-2017 навчальному році діяльність педагогічного колективу закладу була спрямована на реалізацію наступних завдань:

 • підготовка наукового звіту про підсумки проведення дослідно-експериментальної роботи за темою «Психолого-педагогічні засади формування синтетичного типу мислення вчителя та учня в умовах реалізації інноваційної моделі навчального закладу «Акме-школа» (лютий 2017);
 • поширення досвіду дослідно-експериментальної роботи з означеної проблеми шляхом публікацій у пресі (впродовж року);
 • формування високого рівня мотиваційної та професійної готовності педагогів щодо проектування комп’ютерно орієнтованого середовища навчального закладу та формування варіативних моделей, в тому числі дистанційного навчання учнів шляхом навчальних семінарів, психологічних тренінгів; створення супроводу індивідуальних творчих проектів учителів (впродовж року);
 • визначення психолого-педагогічного супроводу експерименту: методик та описів психолого-діагностичного інструментарію для забезпечення діагностики ефективності діяльності навчального закладу в умовах комп’ютерно орієнтованого середовища навчального закладу (до листопада 2016 року);
 • дослідження організаційних, психолого-педагогічних умов забезпечення ефективного навчання учнів за умов ефективної діяльності ресурсного центру та створених варіативних моделей комп’ютерно орієнтованого середовища навчального закладу (впродовж року) .

Продовжилася також робота педагогів щодо реалізації науково-педагогічного проекту «Росток».

У  2016-2017 н.р. здійснено узагальнення матеріалів науково-пошукової роботи членів педагогічного колективу відповідно до завдань експерименту та видано науково-методичний посібник «Працюємо в умовах експерименту: від теорії до практики» (Рівне: «Волинські обереги», 2017. – 405с.) 7 лютого 2017 року на засіданні наукової ради АПН України та Інституту модернізації та змісту освіти заступником директора А. Воротеляк було представлено звіт про завершення дослідно-експериментальної роботи у Рівненському НВК «Колегіум». Названий звіт був затверджений та поданий до МОН України.

У 2016-2017 навчальному році  педагогічний колектив НВК «Колегіум» розпочав роботу з реалізації завдань І організаційно-підготовчого етапу дослідно-експериментальної роботи «Варіативні моделі комп’ютерно-орієнтованого середовища навчання предметів природничо-математичного циклу в загальноосвітньому навчальному закладі».

У липні 2017 року 3 педагоги НВК «Колегіум» взяли участь у Літній школі вчителів-експериментаторів.

З метою популяризації педагогічного досвіду вчителі НВК «Колегіум» брали участь у конференціях, семінарах, вебінарах та круглих столах. Сертифікати учасників  названих заходів у 2016-2017 навчальному році отримали:  Герасимчук Н.В., Духіна Т.Б., Табакова О.В., Максимчук Л.М., Чабанюк Т.В. (Всеукраїнська інтернет-конференція «Використання інформаційних технологій у сучасному виховному процесі» 10 листопада 2016 року), Дзюра Т.В., Хойна Н.В. ( 4 вебінари видавничої групи «Основа» лютий-травень 2017 року).

З метою поширення досвіду роботи педагогічного колективу щодо здійснення ДЕР та представлення науково-методичного посібника «Працюємо в умовах експерименту: від теорії до практики» на базі НВК «Колегіум» відбувся міський семінар-практикум заступників директорів «Створення в новій українській школі умов для ДЕР педагогічного, професійного зростання вчителя, розвитку творчої співпраці учасників НВП», на якому А. Воротеляк поділилася досвідом з питання організації експериментальної діяльності в умовах ЗНЗ.

Результативною була участь педагогів НВК «Колегіум» у ХІV обласному конкурсу-ярмарку педагогічної творчості. Переможцями І та ІІ етапів стали Куделя П.І. та Воротеляк А.В. , посібник Герасимчук Н.В. став переможцем І етапу. Всього на зазначений конкурс було подано 8 методичних розробок педагогів НВК «Колегіум».

16-19 березня 2017 року у м. Київ відбулася VIII Міжнародна виставка «Сучасні заклади освіти – 2017».

Визнанням роботи педагогічного колективу Рівненського НВК «Колегіум» стала срібна медаль VIII Міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти – 2017» та диплом переможця у номінації «Менеджер освіти» на науково-практичній конференції РОІППО до Дня науки. Рівненський НВК «Колегіум» внесено до анотованого каталогу «Сучасні заклади освіти – 2017».

Здобутки закладу ґрунтуються, насамперед, на ефективній роботі предметних кафедр, кожна з яких у 2016-2017 н.р. реалізовувала конкретний напрям науково-методичної діяльності .

Кафедра початкового навчання продовжила роботу над впровадженням технології «Росток». Метою діяльності є формування здібностей до саморозвитку  та самореалізації особистості на засадах інтеграції, діяльнісного підходу до навчання і виховання. Результатом технологією «Росток», 7 відкритих уроки  для РОІППО, відкриті уроки в рамках обміну досвіду з колегами області.

Кафедра художньо-естетичних дисциплін (методист кафедри Опришко А.О.) обрала для реалізації проблему формування синтетичного типу мислення на уроках художньо-естетичного циклу та факультативу «Християнська етика». Використовуючи принцип інтегрування, педагоги кафедри формують в учнів цілісне сприйняття світу через культурологію. Курс «Художня культура» передбачає синтез музики, образів, слова, архітектури у розумінні духовної культури людства у системі «Людина – світ»; відбувається  побудова власного образу світу, власного світовідчуття у слові, зображенні, музиці, дії і самого себе в цілому світі.

Високу результативність роботи у 2016-2017 н.р. продемонстрував вчитель фізичної культури Левенець О.І., який активно впроваджує олімпійський рух у практику навчання та виховання у НВК «Колегіум», досвідом з питання олімпійської освіти. 19 березня 2017 року О. Левенець поділився досвідом впровадження олімпійської освіти у ЗНЗ в рамках обласного семінару «Олімпійська освіта у школі», що відбувся у новобудові спортивної зали приміщення початкової школи. 19 квітня 2017 року вчителі курсу «Захист Вітчизни» Велебнік В.П. та Духіна Т.Б. ділилися досвідом роботи з питання національно-патріотичного виховання та цивільного захисту населення у новоствореному приміщенні шкільного тиру, у рамках міського семінару,  що проходив у НВК «Колегіум».

Кафедра природничо-математичних дисциплін (методист кафедри Хойна Н.В.) реалізовує проблему формування планетарного світогляду учнів як основи універсального мислення технологіями природовідповідного розвитку.

Результативною була науково-методична робота вчителів Хойни Н.В., Дзюри Т.В., Зуєвої Р.Т., Максимчук Л.М., Герасимчук Н.В., Шевчука В.П. Названі педагоги є авторами посібників, укладачами змістовних інтернет-ресурсів (В.Шевчук «Цікава наука» на You Tube), проводили відкриті уроки, виступали на засіданнях кафедри. 29 березня 2017 року у НВК «Колегіум» відбувся семінар-практикум для учителів математики – слухачів курсів РОІППО. Вчителі НВК «Колегіум» Дзюра Т.В., Зуєва Р.Т., Демчук Т.В., заступник директора Присяжнюк О.Б. представили систему роботи освітнього навчального закладу в умовах Акме-простору. Вчителі Дзюра Т.В., Зуєва Р.Т., Герасимчук Н.В. результативно реалізовували напрям роботи з обдарованими дітьми із застосуванням інформаційних технологій та отримали відзнаки оргкомітету міжнародних дистанційних конкурсів для учнів 1-11 класів «Олімпіс».

Окремо слід відмітити активну участь вчителя інформатики Герасимчук Н.В. у міжнародному форумі вчителів-новаторів компанії «Microsoft». Педагог отримала відзнаку у номінації «вчитель-новатор». Вчитель інформатики Герасимчук Н.В. стала також лауреатом І етапу Всеукраїнського конкурсу педагогічної майстерності «Вчитель-року-2017». В цілому кафедра природничо-математичних дисциплін у 2016-2017 н.р. працювала результативно та ефективно.

Кафедра суспільно-гуманітарних дисциплін (методист кафедри Мороз О.К.) працює над вирішенням проблеми забезпечення розвитку миследіяльності учнів на уроках словесності, а також працює над проблемою «Гармонізація особистості  як  процес формування синтетичного типу мислення». Акцентується увага педагогів на синтезі чуттєво-образного, словесно-логічного, теоретичного мислення (у старшій ланці), з виходом на мислення творче (практичне). Як наукове підґрунтя роботи педагоги використовують засоби педагогічної герменевтики. Створення «ситуацій успіху», портфоліо учня, метод проектів, складання сіквейну формують «Я-концепцію», сприяють процесу самопізнання, забезпечують умови для самореалізації та самовдосконалення, уможливлюють розкриття  творчого потенціалу  учнів. Вчителі Л. Рудюк., Г. Кравчук, О. Табакова, О. Закусілова, Л. Тіторенко, О. Мороз, П. Куделя у 2016-2017 н.р. спрямовували педагогічну діяльність на реалізацію програми «Обдарована дитина» та показали високі результати.

Кафедра іноземних мов (методист кафедри Л. Кастровська) спрямовує діяльність на формування синтетичного типу мислення на уроках іноземної мови, що передбачає використання прийомів ейдотехніки та мнемотехніки (синтез чуттєво-образного та словесно-логічного мислення), засобів герменевтики; формуванню цілісного сприйняття світу сприяють також методи порівняльної граматики в умовах вивчення двох іноземних мов. Реалізація поставлених завдань вимагає систематичної самоосвітньої методичної роботи. Активними у прагненні до фахового зростання у 2016-2017 н.р. були такі вчителі кафедри як О. Антончук, В. Лобур, А. Воротеляк , Ю. Тарасенкова, Л. Кастровська, І.  Ткачук –  усі вищеназвані педагоги мають ґрунтовну фахову підготовку, здійснюють самоосвітню роботу, цікавляться педагогічними знахідками колег. Проте вчителям І. Лесик, Ж. Кирилюк, Н.Співак  доцільно активізувати самоосвітню діяльність з метою покращення рівня педагогічної майстерності. У  2016-2017 н.р.  вчителі англійської мови Л. Кастровська , І. Ткачук опублікували статті на інтерен-ресурсі Booк-server,  та отримали сертифікати.  Проте питання є активізації видавничої діяльності у 2017-2018 н.р. залишається для кафедри вчителів іноземних мов актуальним. Продуктивною була робота вчителів англійської мови І. Ткачук, В. Лобур, які представляли свій досвід на міському семінарі-практикумі вчителів англійської мови, які викладають у початкових класах, з теми «Сучасні підходи до організації освітнього процесу з іноземної мови на початковому етапі (4 клас) у контексті оновлених програм», що відбувся у НВК «Колегіум»  10 березня 2017 року. І. Ткачук провела відкритий урок, що був схвально оцінений колегами міста.

Кафедра виховної роботи (методист кафедри Зуєва Р.Т.) працює над проблемою «Виховання потреби багатогранного мислення як передумови творчої самореалізації школяра у контексті «Я – концепція». Провідною ідеєю є  те, що виховний процес розглядається як триєдина інтегрована система, реалізація якої здійснюється у «Я – концепції». Моніторинг результативності реалізації обраних напрямків відбувається на засіданнях науково-методичної ради, а матеріали роботи представлені у методичних бюлетенях кафедр та у методичних посібниках. 14 березня 2017 року у НВК «Колегіум» відбулася міський «Педагогічна майстерня класного керівника 6 класу», яку провели Попович П.М. та Рудюк Л.В., а практичний психолог Овдєйчук І.В. залучила учасників до ділової гри.

Педагоги НВК «Колегіум» є активними учасниками методичних заходів міста, області та Всеукраїнського рівня. У 2016-2017 н.р. Рівненський НВК «Колегіум» був учасником 9 міських, регіональних, всеукраїнських та міжнародних освітніх проектів.

У 2016-2017 н.р. психологічна служба щомісяця проводила психолого-педагогічні тренінги для вчителів з різних актуальних питань організації освітнього процесу. Впродовж року 24 педагоги стали учасниками таких тренінгів. Анкетування вчителів свідчить про результативність та ефективність такої форми методичної роботи, тому є доцільним продовжити психолого-педагогічні тренінги у наступному навчальному році.

З метою активізації педагогічної творчості, пропагування перспективного педагогічного досвіду, актуалізації діяльності, спрямованої на систематичне підвищення педагогічної майстерності, методичного рівня, психолого-педагогічної культури вчителя та реалізацію його творчого потенціалу у Рівненському НВК «Колегіум» у період з 21.11 по 30.11. 2016 року проходив методичний тиждень «Дивограй педагогічної майстерності». Відкриті уроки провели вчителі вищої категорії та вчителі, які атестуються у 2016-2017 навчальному році. Загалом було проведено 23 відкритих уроки.

Одним із важелів оцінки педагогічної майстерності є атестація, яка спрямована на стимулювання цілеспрямованого безперервного підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників, росту їх фахової майстерності, розвитку творчої ініціативи, підвищення престижу й авторитету, забезпечення ефективності навчально-виховного процесу. У 2016-2017 н.р. було атестовані 13 педагогічних працівників НВК «Колегіум». Підтвердили раніше присвоєні категорії 6 вчителів, присвоєно категорію «спеціаліст ІІ категорії» 2 фахівцям, «спеціаліст І категорії» – також 4, «спеціаліст вищої категорії» – 1 .

Курсова підготовка вчителів  у 2016-2017 навчальному році відбувалася відповідно до плану,  погодженому з управлінням освіти Рівненського міського виконавчого комітету.

У 2016-2017 н.р. психологічна служба щомісяця проводила психолого-педагогічні тренінги для вчителів з різних актуальних питань організації освітнього процесу. Впродовж року 24 педагоги стали учасниками таких тренінгів. Анкетування вчителів свідчить про результативність та ефективність такої форми методичної роботи, тому є доцільним продовжити психолого-педагогічні тренінги у наступному навчальному році.

Виховна робота

В колегіумі було розроблено систему заходів, пов’язаних із реалізацією Концепції національно-патріотичного виховання та Програми національного виховання учнівської молоді, складені відповідні плани. Виховні заходи, що проводились впродовж навчального року були різноманітними, відповідали віковим особливостям учнів, сприяли розвитку творчих здібностей та ініціативності школярів.

Учні закладу брали участь у  заходах національно-патріотичного характеру: конкурсі строю та пісні «Червона калина» (міський конкурс – ІІІ місце),  міських спортивно-військових змаганнях «Заграва» (ІІ місце у проходженні строєм), уроках мужності «Герої. Патріоти. Захисники України», «Україна понад усе» (захід проводився спільно із ОК «Захід»),  у годині пам’яті «Голодомор – жнива скорботи», лінійці історичної пам’яті «Пам’яті тридцяти»,  уроках історичної пам’яті «Ніл Хасевич – художник-борець» (захід проведено біля пам’ятника героєві у Рівному), «Клим Савур – лицар України»,  «Пам’ять про героїв Небесної Сотні в нас жива», «І пам’ятає світ врятований», годинах спілкування «Україна – територія гідності та свободи», «Соборність України: від ідеї до сьогодення», «Україна – крок до Європи», історико-краєзнавчих походах «Стежками героїв України» (до місць загибелі Ніла Хасевича, Клима Савура, в урочище Гурби). У закладі здійснювався збір матеріалів про батьків-учасників АТО. Проводився міжчасовий діалог «З Україною в серці» (зустріч з учасниками АТО та ветеранами війни у Афганістані).  Учні активно брали участь у Шевченківському святі «Уклін тобі, Тарасе, великий наш пророче», святі «Славимо Великдень» (спільному заході з ОК «Захід», передачі вітальних великодніх листівок і подарунків бійцям АТО у Попасній та дітям ЗНЗ у с. Кримському). Проводилася робота щодо формування ціннісного ставлення особистості до людей, активна благодійна діяльність, пов’язана із підтримкою бійців АТО, учнів шкіл Сходу України, одиноких громадян у мікрорайоні закладу. Учні 1-11 класів надали посилену допомогу ветеранам, одиноким громадянам, що проживають в мікрорайоні закладу (передано 80 кг овочів на суму 296 гр. та пакетів з гігієнічними засобами (на суму  350 гр.). Передано канцтовари (на суму 595 гр.) для дітей Донецької та Луганської областей у ході регіональної акції «Не будь байдужим». Класними колективами в ході  шкільної акції « Українська книга – ровеснику зі Сходу » зібрано  книги для дітей, що навчаються в ЗНЗ с. Кримське (зібрано 179 книг). В листопаді 2016 року учнями закладу підготовлено 41 листівку-привітання бійцям АТО, 25 малюнків, сплетено 117 оберегів  для воїнів до Дня Збройних Сил України. Учнями та педагогічним колективом зініційовано передачу 38 подарунків учням с. Кримське ( на суму 600 гр.) до Великодня та 70 подарункових пакетів з Великодньою символікою, ляльками-мотанками – для бійців АТО у с. Попасному (на суму 1500 гр.). Також  тричі передавалася благодійна допомога (речами) воїнам АТО у с. Попасне (на суму – 2100 гр., на суму – 3242, на суму – 600 гр.). Благодійна допомога збиралася дитячими колективами, батьками, педагогічним колективом.  На шкільних  благодійних ярмарках школярами зібрано було 700 гр. та оформлено  2 подарункових пакети для дітей з окупованих територій (2 учнів закладу), 26 подарункових пакетів для дітей колегіуму з числа напівсиріт (на загальну суму 1040 гр.) до Різдвяних та Великодніх свят. На міському благодійному святі зроблено благодійний внесок (300 гр.) для  потреб онкохворих дітей, на  міському благодійному ярмарку реалізовано Великодні вироби на суму 1700 гр. і передано її для лікування онкохворих дітей міста.  Окремо збиралися кошти на лікування онкохворої дитини (700 гр.), лікування Омельчука І. ( 3400 гр.). В ході участі колегіантів у місячнику Червоного Хреста реалізовано марок на суму 1300 гр. Учні колегіуму взяли участь у Благодійному марафоні  ПДМ «З вірою у майбутнє» (придбано 50 квитків на суму 1250 гр. для перегляду вистави «Неспляча красуня») в рамках двомісячника «Співучасть у долі дитини». Закладом приймалися діти з Авдіївки.

Родинні свята  були зінційовані 5-В, 7-Б, 6-А класами. Активною є робота класних керівників Опришко А.О., Закусілової О.М., Рудюк Л.В., Табакової О.В., Духіної Т.Б., Зуєвої Р.Т., Дзюри Т.В., Демчук Т.В., Тарасенкової Ю.М.  щодо формування максимальної взаємодії між батьками, вчителями, учнями (проводяться спільні заходи класів з батьками, залучаються батьки до екскурсій, ефективно працюють батьківські комітети). Спільно із батьками були проведені загальношкільні заходи: «Посвята п’ятикласників у колегіанти», «Наші таланти тобі, Україно!», «Колегіантський Олімп».

Класними керівниками, учителями фізичної культури приділялася увага формуванню в учнів навичок здорового способу життя, пропагуванню ідей олімпізму, проводилися  тематичні години «Здоров’я і спорт поруч ідуть», «Олімпійський урок. Дитяча легка атлетика» (для 4 класів на базі стадіону «Авангард»),  олімпійські уроки-зустрічі з дзюдоїстами – паралімпійцями (5-11 класи), вікторини, конкурс малюнків «Мій улюблений вид спорту». Учителі фізкультури організували олімпійський турнір з футболу, урочисте відкриття спортивної зали у початковій школі, шкільні спортивні змагання з артболу, баскетболу, мін-футболу, футболу, волейболу, шахів та шашок, військово-спортивні змагання для старшокласників, спортивний захід з елементами козацьких традицій «Ми – нащадки козаків». Учні колегіуму перемогли у Всеукраїнському спортивно-масовому заході «Олімпійське лелеченя», стали переможцями та призерами міських та обласних змагань з легкої атлетики, міських змагань «Старти надій», задіювалися до міського заходу «Фестиваль ранкової зарядки».

Активно працювали шкільні гуртки «Студія образотворчого мистецтва» (керівник Опришко А.О.), «Естрадної пісні», військово-патріотичний «Школа безпеки» (керівник Велебнік В.П.), факультатив християнської етики (керівник Тивончук Л.Р.).  Школярі, задіяні у роботі гуртків, брали участь у різноманітних заходах різних рівнів, у яких відзначені як переможці та призери.

 

Фінансово-господарська діяльність

Щорічно багато уваги приділяється створенню сприятливих та комфортних    умов навчання і праці, розвитку матеріально-технічного забезпечення  навчально-виховного процесу. За ініціативи членів піклувальної ради школи фінансуються усі напрями діяльності закладу: забезпечення санітарно-гігієнічних умов,  удосконалення матеріально-технічної бази, придбання  необхідних матеріалів  для поточного ремонту навчальних кабінетів та загальних приміщень закладу, супровід  участі учнів у конкурсах та змаганнях,  нагородження  переможців олімпіад тощо.

У  2016 – 2017 навчальному   році  матеріальна база НВК «Колегіум» значно покращилася. За позабюджетні кошти було здійснено ремонт та відновлено функціонування тиру, заміну розподільчих електрощитків І-го поверху (Шевченка, 103), капітальний ремонт парт початкової школи (2 комплекти), облаштування мережі для обслуговування комп’ютерного класу, підвісну стелю у 2-х навчальних кабінетах (Пересопницька, 93), їдальні та коридорі І поверху (Шевченка, 103)  на загальну суму 114 тис.грн.

Було придбано 3 проектори, 5 телевізорів, 10 комп’ютерів, 2 ноутбуки, 1 кольоровий принтер, шкільні меблі на загальну суму 100 тис грн,

Впродовж вересня 2016 – травня 2017 навчального року на облік бухгалтерії управління освіти поставлено матеріальних цінностей на суму 101 тис. грн.

За рахунок коштів міського бюджету здійснено поточний ремонт частини даху будівлі підсобного приміщення (вул. Пересопницька, 93) – 47 тис.грн. Тривають роботи по облаштуванню протирадіаційного укриття в корпусі початкових класів

З коштів міського бюджету було придбано для закладу медикаменти на суму 600 грн.,  миючі та деззасоби на суму 700 грн.

Силами адміністрації, педагогів, робітників  школи, батьків та учнів приміщення та територія школи підтримується на належному санітарно-гігієнічному рівні. До початку 2017-2018 навчального року в приміщеннях НВК «Колегіум» було проведено черговий косметичний ремонт усіх навчальних кабінетів, майстерень, спортзалу та коридорів.

Щоквартально    питання щодо результатів аудиту фінансово-господарської діяльності  (надходження, облік, витрати та інвентаризація позабюджетних коштів) розглядаються на засіданні піклувальної ради школи,  перевіряються  фінансові документи, акти які підтверджують  надходження і витрату позабюджетних  коштів, звіт піклувальної ради розміщено на сайті колегіуму.

Незважаючи на це все проблемними питання залишаються проведення капітального ремонту спортивного майданчика корпусу початкових класів, ремонту комунікацій, оновлення парку комп’ютерної техніки, асфальтування територій корпусів закладу, заміна вікон на металопластикові, ремонт фасадів та ін.

 

Залишити відповідь

Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.

Перейти до панелі інструментів