а

10-11 грудня 2014 року на базі Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти та Рівненського навчально-виховного комплексу «Колегіум» – експериментального навчального закладу всеукраїнського рівня відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція «Нове педагогічне мислення в контексті сучасного європейського освітньо-інформаційного простору», співорганізаторами якої виступили Інститут інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України, Рівненський державний гуманітарний університет, управління освіти виконавчого комітету Рівненської міської ради, комунальна установа «Рівненський міський методичний кабінет».

  На другому пленарному засіданні відбулася презентація Школи науково-педагогічного пошуку професора Карпенчук Світлани Григорівни, наукового керівника експерименту всеукраїнського рівня на базі Рівненського НВК «Колегіум».

Навчально-виховний комплекс «Колегіум» відвідали 22 науковця, 4 представники навчальних закладів Рівненщини та 2 представники управління освіти Рівненського міськвиконкому.

д

Відкриваючи ІІ пленарне засідання директор НВК «Колегіум» наголосив на актуальності модернізацій- них процесів у галузі освіти. Заклад є учасником 14 проектів регіонального, всеукраїнського й  міжнародного рівнів. 5 грудня 2014 року НВК «Колегіум» отримав відзнаку конкурсу «Школа ХХІ століття» у номінації «Школа педагогічного пошуку», що стало можливим завдяки дослідно-експериментальній роботі, яку здійснюють педагоги закладу під науковим керівництвом доктора педагогічних наук, професора Карпенчук С.Г.

еп

Учасники, гості ознайомилися з розробленою технологією формування нового педагогічного мислення та змістово-технологічними розробками пошуково-творчих груп «Технолог», «Витоки», «Герменевт», «Біоадекват», «Синтезист».

 1

Заступник директора Воротеляк А.В., координа-тор дослідно-експериментальної роботи НВК «Колегіум» представила модель учителя-синтезиста як педагога – новатора, проектувальника, герменевта та майстра. У виступі Воротеляк А.В. наголосила, що головним завданням, яке ставить перед собою педагогічний колектив НВК «Колегіум» є теоретичне обґрунтування та експериментальна перевірка технології співпраці вчителя й учня в умовах моделі «Акме–Школи» (Акме-школа – загальноосвітній заклад, що орієнтує проблеми навчання і виховання на найвищі рівні досконалості – піки, характерні для вершинної педагогіки – галузі педагогічної акмеології.  (С.Карпенчук), що забезпечує формування синтетичного типу мислення, яке вважається універсальним і синтезує усі типи мислення,  чітко враховує всі положення системного підходу – всебічність, взаємопов’язаність знань про людину (дитину) й конкретний предмет дослідження – мислення.

3

Виховний вплив на учня полягає у формуванні у нього потреби у багатогранних знаннях, масштабному (планетарному) мисленні,  тому педагогічний колектив адаптує до практики технології, які дозволяють реалізувати запити дитини та є характерними для системи виховної діяльності колегіуму на рівні мікро-, макро-, мегапростору.Учасники конференції ознайомилися із системою виховної діяльності інноваційного навчального закладу, яку представила заступник директора Попович П.М. за участю колегіантів, керівника ШЄКу Антончук О.О. та керівника олімпійського руху у закладі Левенця О.І.

2

466

34

Інформаційне бюро,яке працює на базі творчого моніторингового об’єднання  «Витоки» під керівництвом Духіної Т.Б. забезпечує інформаціями, що безперервно оновлюють  погляд на освітньо-виховний процес. Її члени виокремили й систематизували історичний інформаційний матеріал циклу  «Екскурс в історію», «Синтез як філософська ідея», «Синтез у контексті педагогічної діяльності», що узагальнено в посібниках «Формування синтетичного мислення в умовах інноваційного навчального закладу «Акме-школа», а також матеріали групи «Витоки» представлені у посібнику авторів Карпенчук С.Г. та Семенюк-Іванюк Л.Ю. «Вчимо та вчимося мислити».

Останніми матеріалами пошуків групи «Витоки» є фрагменти із праці американських вчених Гордона Драйдена та Дженет Вос «Революція в навчанні», що стала однією з настільних книг, оскільки не лише спонукає до оновлення освітньо-виховного процесу, а й пропонує власні інноваційні технології. Нині група «Витоки» працює над дослідженням  педагогічних ідей В.О.Сухомлинського  щодо розвитку мислительної діяльності в дітей і свої знахідки пропонує вчителям закладу, зокрема початкової школи. Поради, виокремлені із педагогічних праць  В.О. Сухомлинського укладені  у посібник «Ідеї В.О. Сухомлинського щодо розвитку мислительної діяльності учнів»

43

Ці ідеї інтегруються разом із впровадженням науково-педагогічного проекту «Росток», який реалізують вчителі початкових класів. Результати роботи представила заступник директора Чабанюк Т.В., яка зазначила, що основа проекту «Росток»- розвиваюче навчання, яке передбачає процес  формування пошукової активності, як необхідного компонента  діяльності вчителя і учня на основі  духовності, яка є основою  гуманізації освіти.        Основною метою є формування  в учнів цілісної картини світу, адекватної віковим особливостям сприйняття учнів молодшого шкільного віку, відповідно цілісного мислення.

756

 Практику педагогів НВК «Колегіум» щодо проведення уроків мислення за досвідом В.О. Сухомлинським представила учасникам конференції вчитель початкових класів Федорук А.В.

Розвитку творчих здібностей, інтелектуальної, емоційно-вольової сфери дітей, підвищенню мовленнєвого рівня школярів, формуванню морально-ціннісних якостей сприяє театральна педагогіка. На конференції вихованці закладу, учні 4 класу, представили театральне дійство, а теоретичні засади театральної педагогіки розкрила вчитель-методист Літвін Т.Ф.

 76

 67

8

Мозок людини  – це об’єкт  найскладніших досліджень у галузі нейрології, фізіології, психології, антропології тощо. І педагог, який формує та розвиває мислительну діяльність дитини (і свою власну), покликаний бути обізнаний із природою діяльності мозку, його функціональною базою та технологією мислительної діяльності.  Співробітники науково-дослідницького моніторингового  об’єднання «Біоадекват», яке очолює Хойна Н.В. представили результати пошукової роботи: психолого-педагогічні засади гармонізації півкуль головного мозку, прийоми дворукого письма, методи прийоми ейдетики, мнемотехніки, метод «Дитяче філософствування», технологію впровадження REAL-методики. Усі матеріали дослідження та практичної реалізації проблеми формування біоадекватного мислення члени творчої групи «Біоадекват» узагальнили у посібниках «Як розкрити можливості мозку», «Нейрофізіологічні засади мислительної діяльності людини»,  «Ейдетика та уроках інформатики», «Фізкультхвилинки на уроках.Валеологічний посібник», «Цікава математика», «Цікава інформатика», «Вплив музики на мозкову діяльність».

9

09

 Арсенал природовідповідних методик поповнила і  вчитель біології Максимчук Л.М., яка створила посібник «Формування синтетичного мислення учнів шляхом реалізації інтегративно-діяльнісного підходу на уроках біології»,  де на досвіді поколінь, зібраному у казках та художніх образах, здійснюється вивчення  програмного матеріалу з біології.

77

 Творча група «Герменевт» (керівник Бендюк М.М.) підготувала для конференції науково-методичний посібник «Працюємо в умовах експерименту. Від теорії до практики. Герменевт», у якому представлено методологічні засади герменевтики, психофізичні основи читання, взаємодію півкуль головного мозку в процесі роботи над текстом, методи та прийоми роботи з текстом. Інноваційними є метод кластера та складання асоціативних схем як техніка роботи з текстом.

432

Творча група «Технолог», презентуючи алгоритм учнівського дослідження, вийшла на педагогічне проектування як технологію, трансформувавши метод проектів у площину експериментальної роботи. Як результат такого педагогічного моделювання та дослідно-експериментальної роботи НВК «Колегіум» учасникам конференції була представлена «Модель інноваційного навчального закладу», що  опублікована на форумі педагогічних ідей та знахідок журналу «Відкритий урок» і яка отримала відзнаку як «Вибір редакції».

У посібнику узагальнені результати дослідно-експериментальної роботи НВК «Колегіум», представлено модель закладу «Акме-школа», реалізація якої уможливлює формування різнотипного мислення учнів.

ІІ частина пленарного засідання Всеукраїнської науково-практичної конференції «Нове педагогічне мислення в контексті сучасного європейського освітньо-інформаційного простору» завершилася круглим столом, де науковці у форматі дискусії обмінялися думками щодо нових підходів до формування нового педагогічного мислення.

Залишити відповідь

Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.

Перейти до панелі інструментів