Атестація педагогів

ЗАХОДИ

щодо проведення атестації педагогічних працівників

 НВК «Колегіум» у 2017-2018 навчальному році

Зміст роботи Дата проведення Відповідальний Відмітка про виконання
1 Засідання атестаційної комісії:

–    Розподіл  функціональних  обов’язків  між членами атестаційної комісії.

–    Затвердження графіка роботи   атестаційної комісії.

–   Розробка плану роботи атестаційної комісії

До 20 вересня Голова атестаційної комісії Протокол засідання №1
3 Ознайомлення   педагогічних   працівників   з Типовим      положенням      про      атестацію педагогічних працівників. До 20

вересня

Воротеляк А.В. Інструктивно-

методична нарада

4 Прийом атестаційною комісією:

заяв про перенесення строку атестації;

клопотань    адміністрації   про    позачергову

атестацію;

укладання списку педагогічних працівників, які атестуються у 2017-2018 н.р.

До 10

жовтня

Голова

атестаційної комісії

Наказ про

атестацію

педагогічних

працівників

№ ________

 

5 Засідання атестаційної комісії:

затвердження списків педагогічних працівників, які атестуються, графіка роботи атестаційної комісії,

рішення щодо перенесення строку чергової атестації відповідно до поданих заяв;

ознайомлення працівники, що атестуються,  з графіком проведення атестації під підпис

До 20

жовтня

Голова

атестаційної комісії

Протокол

атестаційної комісії №2

 

6 Вивчення            професійної     діяльності педагогічних працівників за напрямами:

Оцінка   діяльності   педагога   адміністрацією

закладу;

Оцінка    діяльності     педагога    колективом

(педагогічною радою);

Оцінка діяльності педагога учнями, батьками;

Оцінка діяльності педагога кафедрою.

Листопад –

лютий

Адміністра-ція,

колеги,

учні, батьки

Відвідування уроків,

анкетування,

характеристики,

опитування

7 Засідання атестаційної комісії: планування та організація     проведення     творчих     звітів вчителів, які атестуються Лютий Голова

атестаційної комісії

Протокол атестаційної комісії

№ ____

8 Подання до атестаційної комісії характеристик діяльності педагогічних працівників у міжатестаційний період до 1 березня Голова

атестаційної комісії

характеристики
9 Ознайомлення   педагогічних   працівників   з характеристиками За   10   днів

до

засідання атестаційної комісії

Члени

атестаційної комісії

Підписи

вчителів, які атестуються

10 Засідання   атестаційної   комісії:    прийняття рішення     про     відповідність     працівника займаній              посаді,              встановлення (підтвердження)   І   або   II   кваліфікаційної категорії;     порушення     клопотань     перед управлінням      освіти      про      встановлення (підтвердження)       вищої       кваліфікаційної категорії,   про   присвоєння   (підтвердження) педагогічних звань. До          1

квітня

Голова атестаційної комісії Наказ про

підсумки атестацій

№  ____

від

11 Ознайомлення   педагогічного   колективу   з наказом  управління  освіти  про  результати атестації у 2017-2018н.р. квітень Куделя П.І. Засідання педагогічної ради
12 Подання у відділ кадрів управління освіти звіту про проведення атестації педагогічних працівників у 2017-2018 навчальному році До 20.04 Воротеляк А.В. Цифровий звіт
13 Обговорення на засіданні педагогічної ради питання атестації травень Заступник

директора з навчально-виовної роботи

Протокол

педради

 

 

ГРАФІК  РОБОТИ  АТЕСТАЦІЙНОЇ  КОМІСІЇ НВК «КОЛЕГІУМ»

Місяць Зміст роботи Відповідальний примітка
Вересень Розподіл обов’язків

Засідання АК

Куделя П.І. Протокол №1

 

Жовтень

До 20.10

 Укладання списків педагогічних працівників, які підлягають атестації у 2017-2018 н.р, прийом заяв     від     педагогічних     працівників     на проходження позачергової атестації; заяв про перенесення строку атестації; клопотань    адміністрації   про    позачергову атестацію. Засідання АК Куделя П.І. Протокол №2

 

Листопад Вивчення            професійної     діяльності педагогічних працівників за напрямами:

Оцінка   діяльності   педагога   членами атестаційної комісії: відвідування уроків, позакласних заходів, вивчення результативності педагогічної діяльності, аналіз ведення документації

Члени атестаційної комісії  
Січень Вивчення            професійної     діяльності педагогічних працівників за напрямами:

Оцінка   діяльності   педагога   членами атестаційної комісії: відвідування уроків, позакласних заходів, вивчення результативності педагогічної діяльності, аналіз ведення документації

Члени атестаційної комісії  
Лютий

До 28.02

Засідання АК

Планування методичних тижнів вчителів, які атестуються

Написання характеристик вчителів, які атестуються

Члени атестаційної комісії  
Березень

до  23.03

Ознайомлення вчителів, які атестуються з характеристиками

Засідання АК :  прийняття рішення     про     відповідність     працівника займаній      посаді,              встановлення (підтвердження)   І   або   II   кваліфікаційної категорії;     порушення     клопотань     перед управлінням      освіти      про      встановлення (підтвердження)       вищої       кваліфікаційної категорії,   про   присвоєння   (підтвердження) педагогічних звань. Наказ про підсумки атестації

Куделя П.І.  
До 25.03. Подання  у відділ кадрів управління освіти атестаційні листи у 2-ох примірниках, копію посвідчення про курсову перепідготовку (завірену керівником закладу) та витяг з протоколу засідання ради кабінету РОІППО щодо присвоєння педагогічного звання, педагогічних працівників, які атестуються Воротеляк А.В.  
Квітень Ознайомлення   педагогічного   колективу   з наказом  управління  освіти  про  результати атестації у 2017-2018н.р. Куделя П.І.